АЛИМЕНТЫ: С ЧЕГО НАЧАТЬ?

АЛИМЕНТЫ: С ЧЕГО НАЧАТЬ?

В редакцию "УО" поступали обращения читателей по вопросам, касающихся алиментов. Постараюсь в серии нескольких публикаций объяснить порядок действий от подачи заявления в суд до сопровождения решения суда о взыскании алиментов.

Иногда в семейной жизни происходят разного рода ситуации, когда супруги приходят к общему мнению разойтись и полюбовно решают вопросы содержания детей. К сожалению, таких не много. Бывают и такие ситуации, когда вроде бы договорились, но через некоторое время, один из супругов забывает о том, о чем  они договаривались, что чаще всего и происходит. И вот тут наступает момент, когда актуален вопрос:  "А что делать? К кому идти? И как это все будет?"

       Вот на эти вопросы постараюсь кратко ответить. Самая главная рекомендация - не расстраиваться и держать себя в руках. Все обязательно будет хорошо. Что делать? В первую очередь необходимо подготовить документы, которые должны быть у всех граждан: паспорт, идентификационный код, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке или о расторжении брака, справка о месте жительства, справка  с места роботы.

Дальше можно пойти к адвокату, и он составит вам исковое заявление в суд о взыскании алиментов. А можно воспользоваться советами этой статьи, и составить его самостоятельно. А вот Вам и образец заявления, который, в случае необходимости, может заполнить каждый. 

После того как у Вас уже набрано заявление, печатаем его в трех экземплярах.  Два будем отправлять в суд, а один оставим для себя. Подав документы в суд, мы немного подождем, и суд вынесет решение о взыскании алиментов. На основании решения суда, суд выдаст Вам судебный приказ или исполнительный лист. Что  с ним делать дальше, я расскажу  в следующих публикациях. 

ЮРИЙ БЕЗПАЛОВ

ОБРАЗЕЦ: 

Зразок від

 

Назва суду__________________

                                                                        індекс, адреса суду

 

                                                                  Позивач:     ПІБ

місце реєстрації та проживання:

      індекс, адреса

      засоби зв’язку:

Ідентифікаційний номер або

серія та   номер паспорта 

 

                                                                 Відповідач:  ПІБ

останнє відоме місце реєстрації та     проживання:

       індекс, адреса

                                                                                         Засоби звязку

                                                                                   Ідентифікаційний номер або

       серія та номер паспорта (за наявності) 

 

          Ціна позову:

 

          Від сплати судового збору звільнена

                       на підставі п.3 ч.1 ст.5

                                                закону України  «Про судовий збір»

 

 

П О З О В Н А  З А Я В А

про стягнення аліментів

 

Я, ПІБ (далі Позивач), _______________дата зареєструвала шлюб з ПІБ, (далі Відповідач), про що відділом реєстрації актів громадського стану ____________________________в Книзі реєстрації шлюбів зроблено відповідний актовий запис № _______ та видано свідоцтво про шлюб  Серії __________.

Відспільногоподружньогожиттяу нас народився – ________________,_____________дата народження.

Спільне життя з Відповідачем не склалося, тому ______________рішенням ____________суду шлюб між Позивачем та Відповідачем – розірвано. Відповідач, добровільно матеріальної допомоги на утримання сина/доньки надає періодично, не несе інших витрат на лікування, оздоровлення та розвиток здібностей нашої дитини.

Неодноразово звертаючись до Відповідача з проханням матеріально підтримувати сина, сплачувати аліменти на утримання дитини, результатів не дало, тому я змушена звертатися до суду з приводу способу виконання Відповідачем свого обов’язку утримувати дитину.

Утримання дітей, надання їм матеріальної допомоги є природним обов’язком батьків, що випливає звичайно зі змісту положення ст. 180 Сімейного кодексу України, яке зобов'язує батьків утримувати дітей до досягнення ними повноліття.

Відповідно до ст.3 Конвенції про права дитинивід 20 листопада 1989 року (ратифікованапостановоюВерховної Ради України  від 27 лютого 1991 року №789-XII і набулачинності для України  27 вересня 1991 року), в усіхдіяхщододітей,  незалежновід того,  здійснюються вони державнимичиприватнимиустановами,  щозаймаютьсяпитаннямисоціального    забезпечення,    судами,    адміністративними    чизаконодавчими   органами    першочергова    увага    приділяєтьсяякнайкращомузабезпеченнюінтересівдитини.

Згідно із ст. 27 цієїКонвенції, держави-учасницівизнають право кожної  дитини  на  рівеньжиття, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціальногорозвиткудитини.

Відповідно до ч. 1,2,3,4,5 ст. 150 СК України, батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей,  любові до своєї  сім’ї  та  родини,  свого народу, своєї Батьківщини.

Батьки  зобов’язані  піклуватися  про здоров’я дитини,  її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити  здобуття  дитиною  повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя.

Всупереч таким вимогам закону, Відповідач, який проживає окремо від малолітньої дитини, ухиляється від виконання свого обов’язку щодо її утримання, матеріально не допомагає, участі у її вихованні не приймає.

Як випливає з положення ст. 181 СК України, у разі відсутності домовленості між батьками про способи виконання обов’язку з утримання малолітньої дитини тим із батьків, хто проживає окремо, інший, з ким проживає така дитина, має право звернутися до суду з відповідним позовом про стягнення аліментів на її утримання.    

Згідно із ч.2 ст.182 СК України мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідач інших утриманців  немає, він працездатний, його стан здоров’я дозволяє працювати, а тому вважаю він може сплачувати аліменти.

В зв’язку з тим, що останнім часом Відповідач не підтримує зі мною та нашою спільною дитиною ніяких відносин, на момент подачі цього позову я не маю достовірних відомостей про те, де саме працює мій чоловік.

На підставі п. 3 ч. 1 ст. 176 ЦПК України, ціна позову визначається у справах про стягнення аліментів – сукупністю всіх виплат, але не більше ніж за шість місяців. Таким чином ціна позову становитиме (________)*6=_________ грн.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 5 ЗУ «Про судовий збір» звільняються від сплати судового збору Позивачі – у справах про стягнення аліментів, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів чи зміну способу їх стягнення.

Відповідно до п. 6. ч. 3 ст.175 ЦПК України, обов’язковий досудовий порядок урегулювання даного спору не передбачений.

На виконання п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України, щодо попереднього (орієнтовного) розрахунку суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку з розглядом справи, Позивач зазначає, що не поніс і не очікує понести будь-які  витрати.

На виконання п.10 ч.3 ст. 175 ЦПК України, щодо підтвердження Позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж Відповідача з тим самих підстав, позивач зазначає, що ним не подано іншого позову з тим самим предметом та з тих самих підстав.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 180-182 СК України, ч.1 ст.5 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», ст.ст.3,27,31,110,118-120 ЦПК України,-

 

ПРОШУ:

  1. Стягнути з_______________________, дата народження, ідентифікаційний номер (за наявності),на користь_____________, __________ дата народження, аліменти на утримання доньки/сина_______________, дата народження,в розмірі 1\4 частки з усіх видів заробітку (доходу), але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи з дня пред’явлення позову і до повноліття дитини.

Судові витрати покласти на Відповідача.

 

Додатки:

  1. Копія паспорта та ідентифікаційного коду Позивача;
  2. Копія паспорта та ідентифікаційного коду Відповідача; (за наявності)
  3. Копія рішення про розірвання шлюбу;
  4. Копія свідоцтва про народження;
  5. Копія акта обстеження житлово-побутових умов;
  6. Копія довідки про отримання допомоги при народженні 1-єї дитини;
  7. Копія позовної заяви з додатками для Відповідача.

 

 

 

 

Позивач                                                                                          

«___»______20___р.                                                                                   ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

✅ Стань частью сообщества "Угол Обзора" в facebook и пригласи друзей!

✅ Кратко и по сути. Подписывайтесь на наш Telegram-канал

✅ Поддержи нас в Instagram

1000 Осталось символов